ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย
เซฟสิริ (ประเทศไทย)

ผู้รับเหมาทำงานที่สูง

ผู้รับเหมาที่ทำงานบนที่สูง, งานก่อสร้าง, ไซต์งานต่างๆ

งานที่สูงซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องจักรบนที่สูง งานต่อเติมที่สูงบนโครงสร้าง

อบรมอินเฮ้าส์

บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

เรียนเทคนิคการทำงานบนที่สูง

หลากหลายเทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติกับโครงสร้างที่สูงของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชนิดพร้อมให้คำแนะนำตลอดการฝึก

Play Video

ดู VDO ตัวอย่างการเรียนรู้

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

VDO อบรมที่สูง

หลักสูตรการสอนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

Play Video

Our about

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

วิทยากร

อาจารย์ผู้ฝึกสอนประสบการณ์ตรวจด้านการทำงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรมที่จะมาถ่ายถอดเทคนิคพิเศษในการทำงานบนที่สูงและการเลือกใช้อุปกรณ์กันตกและอุปกรณ์กู้ภัยในงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

(เทคนิคการปล่อยมือทำงานอิสระ) นักเรียนได้ฝึกเทคนิคใหม่ๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

นักเรียน

มาตรฐานสากล ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

มอบวุฒิบัตรผ่านการรับรองให้ผู้เข้าอบรม

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

หลักสูตรออนไลน์

29 กันยายน 2564

เพิ่มเพื่อน

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ