ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

Authorised Dealer safesiri petzl

ผู้รับเหมาทำงานที่สูง

ผู้รับเหมาที่ทำงานบนที่สูง, งานก่อสร้าง, ไซต์งานต่างๆ

งานที่สูงซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องจักรบนที่สูง งานต่อเติมที่สูงบนโครงสร้าง

อบรมอินเฮ้าส์

บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ 2023

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

เรียนเทคนิคการทำงานบนที่สูง

หลากหลายเทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติกับโครงสร้างที่สูงของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชนิดพร้อมให้คำแนะนำตลอดการฝึก

ตัวอย่างหลักสูตร อบรมที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

ตัวอย่างหลักสูตร อบรมโรยตัว

หลักสูตรการสอนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

Our about

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

วิทยากร

อาจารย์ผู้ฝึกสอนประสบการณ์ตรงด้านการทำงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคพิเศษในการทำงานบนที่สูง และ การเลือกใช้อุปกรณ์กันตก อุปกรณ์กู้ภัยในงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

(เทคนิคการกู้ภัยบนที่สูงมาตรฐาน) นักเรียนได้ฝึกเทคนิคใหม่ๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

นักเรียน

ลงทะเบียนสาขาที่สะดวกสำหรับคุณ

การทำงานบนที่สูง

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
30 ก.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
30–31 ก.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
30 ก.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
13-14 ส.ค 67
5,000
กู้ภัยบนที่สูง
21-22 ต.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

การทำงานบนที่สูง​

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
25 ก.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
25–26 ก.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
25 ก.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
16-17 ส.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 065 - 961 - 4745

เพิ่มเพื่อน

อบรมการทำงานบนที่สูงเป็นการอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูงปี 2564 โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องส่งฝห้พนักงานฝึกอบรมการเริ่มทำงานได้อย่างปลอดภัยให้ลูกจ้างนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจจนกว่าจะสามารถทำงานเสี่ยงนั้นได้อย่างปลอดภัยหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามถือมีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ.2554 การเรียนหลักสูตรการทำงานบนที่สูงพนักงานจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ที่ต้องใช้ในงานบนที่สูงเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงและฝึกส่วมใสอุปกรณ์ PPE ในภาคปฏิบัติ ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย การใส่หมวกนิรภัย ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดต่างๆโดยมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
  1. ได้รู้ถึงข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง
  2. ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง
  3. ได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  4. ได้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
  5. ได้รับวุฒิบัติเพื่อยืนยันผ่านการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มทำงาน
  1. สามารถทำงานบนที่สูงบนหลังคา
  2. สามารถทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
  3. สามารถทำงานบนที่สูงโครงสร้างทั่วไป
  4. สามารถทำงานบนที่สูงติดตั้งซ่อมบำรุงโซล่าเซล์

พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นที่ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ