ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย
เซฟสิริ (ประเทศไทย)

ผู้รับเหมาทำงานที่สูง

ผู้รับเหมาที่ทำงานบนที่สูง, งานก่อสร้าง, ไซต์งานต่างๆ

งานที่สูงซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องจักรบนที่สูง งานต่อเติมที่สูงบนโครงสร้าง

อบรมอินเฮ้าส์

บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

เรียนเทคนิคการทำงานบนที่สูง

หลากหลายเทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติกับโครงสร้างที่สูงของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชนิดพร้อมให้คำแนะนำตลอดการฝึก

Play Video

ดู VDO ตัวอย่างการเรียนรู้

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

VDO อบรมที่สูง

หลักสูตรการสอนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

Play Video

Our about

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

วิทยากร

อาจารย์ผู้ฝึกสอนประสบการณ์ตรวจด้านการทำงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรมที่จะมาถ่ายถอดเทคนิคพิเศษในการทำงานบนที่สูงและการเลือกใช้อุปกรณ์กันตกและอุปกรณ์กู้ภัยในงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

(เทคนิคการปล่อยมือทำงานอิสระ) นักเรียนได้ฝึกเทคนิคใหม่ๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

นักเรียน

มาตรฐานสากล ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

มอบวุฒิบัตรผ่านการรับรองให้ผู้เข้าอบรม

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

14 ธันวาคม 2564

เพิ่มเพื่อน
อบรมการทำงานบนที่สูงเป็นการอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูงปี 2564 โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องส่งฝห้พนักงานฝึกอบรมการเริ่มทำงานได้อย่างปลอดภัยให้ลูกจ้างนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจจนกว่าจะสามารถทำงานเสี่ยงนั้นได้อย่างปลอดภัยหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามถือมีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ.2554 การเรียนหลักสูตรการทำงานบนที่สูงพนักงานจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ที่ต้องใช้ในงานบนที่สูงเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงและฝึกส่วมใสอุปกรณ์ PPE ในภาคปฏิบัติ ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย การใส่หมวกนิรภัย ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดต่างๆโดยมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
  1. ได้รู้ถึงข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง
  2. ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง
  3. ได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  4. ได้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
  5. ได้รับวุฒิบัติเพื่อยืนยันผ่านการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มทำงาน
  1. สามารถทำงานบนที่สูงบนหลังคา
  2. สามารถทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
  3. สามารถทำงานบนที่สูงโครงสร้างทั่วไป
  4. สามารถทำงานบนที่สูงติดตั้งซ่อมบำรุงโซล่าเซล์

พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นที่ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ