ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

Authorised Dealer safesiri petzl

ผู้รับเหมาทำงานที่สูง

ผู้รับเหมาที่ทำงานบนที่สูง, งานก่อสร้าง, ไซต์งานต่างๆ

งานที่สูงซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องจักรบนที่สูง งานต่อเติมที่สูงบนโครงสร้าง

อบรมอินเฮ้าส์

บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

การทำงานบนที่สูง เสาส่งสัญญาณ 2023

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

เรียนเทคนิคการทำงานบนที่สูง

หลากหลายเทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติกับโครงสร้างที่สูงของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชนิดพร้อมให้คำแนะนำตลอดการฝึก

ตัวอย่างหลักสูตร อบรมที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

ตัวอย่างหลักสูตร อบรมโรยตัว

หลักสูตรการสอนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

Our about

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

วิทยากร

อาจารย์ผู้ฝึกสอนประสบการณ์ตรงด้านการทำงานบนที่สูงในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคพิเศษในการทำงานบนที่สูง และ การเลือกใช้อุปกรณ์กันตก อุปกรณ์กู้ภัยในงานบนที่สูงอย่างมืออาชีพ

(เทคนิคการกู้ภัยบนที่สูงมาตรฐาน) นักเรียนได้ฝึกเทคนิคใหม่ๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

นักเรียน

ลงทะเบียนสาขาที่สะดวกสำหรับคุณ

การทำงานบนที่สูง

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
1 ก.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
9-10 ก.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
1 ก.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
11-12 ก.ค 67
5,000
กู้ภัยบนที่สูง
18-19 ก.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

การทำงานบนที่สูง​

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
11 ก.ค 67
2,000
ที่สูง หัวหน้างาน
11-12 ก.ค 67
4,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
11 ก.ค 67
3,000
โรยตัวทำงาน
16-17 ก.ค 67
5,000

แผนที่ : google map

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 065 - 961 - 4745

เพิ่มเพื่อน

อบรมการทำงานบนที่สูงเป็นการอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูงปี 2564 โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องส่งฝห้พนักงานฝึกอบรมการเริ่มทำงานได้อย่างปลอดภัยให้ลูกจ้างนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจจนกว่าจะสามารถทำงานเสี่ยงนั้นได้อย่างปลอดภัยหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามถือมีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ.2554 การเรียนหลักสูตรการทำงานบนที่สูงพนักงานจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ที่ต้องใช้ในงานบนที่สูงเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงและฝึกส่วมใสอุปกรณ์ PPE ในภาคปฏิบัติ ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย การใส่หมวกนิรภัย ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดต่างๆโดยมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
  1. ได้รู้ถึงข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง
  2. ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง
  3. ได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  4. ได้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
  5. ได้รับวุฒิบัติเพื่อยืนยันผ่านการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มทำงาน
  1. สามารถทำงานบนที่สูงบนหลังคา
  2. สามารถทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
  3. สามารถทำงานบนที่สูงโครงสร้างทั่วไป
  4. สามารถทำงานบนที่สูงติดตั้งซ่อมบำรุงโซล่าเซล์

พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นที่ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ